Hitland Gjestegård – Siden er under bearbeiding!

Hitland Gård ligger i Åsane, en av byens 7 bydeler. Avstanden fra gården og inn til sentrum er på rundt 10-12 km. Gården ligger topografisk skjermet mot bebyggelsen i nærområdet og avstanden til nærmeste bydelssenter Toppe er imidlertid bare noen hundre meter unna. Gården har i alle år vært regnet som et rekreasjonssted/turområde for nærmiljøet Salhus, Mjølkeråen. I de senere år er det lagt ned et betydelig arbeid med å tilrettelegge for enklere tilkomst til fjellområdet ved stirydding, merking av løypenett, parkeringsplass etc.
Gården har fra gammelt av vært familiens hovedinnt

DSC_0472

Hitland Gjestegård

Selkapslokaler med alle rettigheter for sluttede lag inntil 60 personer. Lokal mat serveres i kulturhistoriske omgivelser. Kultivert villsau er vår spesialitet. Ta kontakt for visning/avtale.

hone

Gårdsmat

Ferske gårdsegg til salgs!

DSC_0494

Dagtilbud

Gårdsbruket tilbyr aktiviteter til ulike brukere, som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Bl.a. bruk av dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de